Building your online brand with us

ราคารับทำเว็บไซต์

Sale Page ( Landing Page)

เหมาะสำหรับเว็บไซต์ที่มีข้อมูลไม่มากนัก เว็บขายสินค้าที่มีความหลากหลายน้อย หรือผู้ที่ต้องการยิงโฆษณา Facebook Conversion Ad โดยเว็บไซต์ประเภทนี้จะแสดงข้อมูลและสามารถปิดการขายได้ในหน้าเดียว 

Start at

฿ 3,900 Baht

รายละเอียด

Standard Website

แพคเกจรับทำเว็บไซต์ สำหรับธุรกิจขนาดกลาง หรือขนาดเล็ก เหมาะสำหรับสร้างความน่าเชื่อถือของแบรนด์และองค์กรธุรกิจร้านค้า เพิ่มช่องทางการตลาด การทำ SEO หรือการโฆษณาผ่าน Google Adword

฿ 13,900 Baht

รายละเอียด

Professional Website

แพคเกจรับทำเว็บไซต์แบบ Pro เหมาะสำหรับเว็บไซต์ที่มีข้อมูลสินค้าและบริการเป็นจำนวนมาก เว็บไซต์ E-commerce และเว็บไซต์ที่ต้องการรูปแบบที่เฉพาะเจาะจง

Start at

฿ 19,900 Baht

รายละเอียด